Gaszenie pozarow lasu

Pożary, które zachodzą w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas istnieć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno żyć użyta, ze względu na jej bardzo niski ciężar właściwy, co przenosi się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest nieco efektywne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których obraca się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy zwraca się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w efektu związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie żyć jeszcze wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże wyjątkowo dobre im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.