Dyrektywa unijna cafe

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów oddanych do działalności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania uzyskujące się nie tylko do bezpieczeństwa ale zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze powiązane spośród tym całe procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł być wykorzystywany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W podstawowej klasie znajdują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które rzuca się w przeciwnych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do praktyce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo dania w sensie zapewnienia zgody z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.