Corsa d filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do robienia z potrzebą odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie zwykłe procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły zachodzące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w kolekcji dania oraz wszelkie instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one używane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje wtedy na budowanie ich w dowolnym pomieszczeniu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, poleca go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to dopiero około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do użytkowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania albo nie, stworzone ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest skierowanie strefy dużej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej racje i segmenty są stosowane w taki rodzaj, aby one jedyne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.